Czy efekty Biofeedback są trwałe

Nasi Klienci często zadają pytanie: Czy efekty Biofeedback są trwałe? Na początku należy podkreślić, że w treningu Biofeedback, tak jak w każdej innej terapii najważniejsza jest systematyczność. Odstępy między sesjami nie powinny być długie. Tak jak na siłowni, czy w dyscyplinie sportowej, pojedynczy trening nie przynosi wymiernych rezultatów.

Nawet, gdy od samego początku doświadczamy sukcesów, tylko regularne trenowanie i wysiłek może doprowadzić do opanowanie umiejętności na poziomie wyższym aniżeli amatorski.

Trwałe efekty Biofeedback

Czy efekty Biofeedback są trwałe? Na podstawie obserwacji naszych pacjentów, a także w odniesieniu do licznych badań empirycznych w kraju i na świecie, zgodnie należy przyznać, że Biofeedback przynosi trwałe efekty prze wiele lat od zakończenia terapii. Powyższe daje znaczącą przewagę Biofeedback nad farmakoterapią. W tej drugiej skutki utrzymują się zazwyczaj wyłącznie w okresie przyjmowania leków.

Niekiedy zachodzi potrzeba przeprowadzenia kilku treningów odświeżających, np. po okresie roku czy 2 lat – by utrwalić umiejętności autoregulacyjne pacjenta.

Efektywność terapii Biofeedback wiąże się ze sprawczością pacjenta. Raz opanowane metody, dzięki utrwaleniu w systemie nerwowym, pozostają z nami przez wiele lat.

Neuroplastyczność mózgu

Przy okazji należy nadmienić o tzw. neuroplastyczności mózgu. Zadaniem treningu Biofeedback jest stymulacja neuronów do skuteczniejszego przekazywania impulsów nerwowych i tworzenia nowych połączeń nerwowych (synaps).

Więcej o terapii Biofeedback.