HEG Biofeedback

nIR HEG Biofeedback jest świadomą i bezpieczną modyfikacją
procesów fizjologicznych w mózgu. Metoda daje ponadprzeciętne rezultaty w
zakresie funkcji poznawczych i zachowań dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Metoda powstała w oparciu o dorobek naukowców w zakresie poprawy skuteczności terapii Biofeedback. Kontrolowany jest przepływ krwi w obszarach przedczołowych za pomocą bliskiej podczerwieni nIR. Badania rezonansem fMRI potwierdziły, że ukrwienie wybranego obszaru jest dokładnym odzwierciedleniem aktywności mózgu.

Pacjenci szybko uczą się świadomie zwiększać perfuzję czołową. Zwiększenie metabolizmu w trenowanym obszarze mózgu powoduje wzrost jego aktywności.

Metoda jest szczególnie zalecana w przypadku ADHD/ADD, ASD -spektrum autyzmu, schizofrenii, depresji czy przy migrenach. HEG Biofeedback świetnie sprawdza się w terapii z dziećmi, gdzie montaż elektrod bywa utrudniony (mocowana wyłącznie opaska na czole).

HEG Biofeedback

- skuteczniejszy od EEG Biofeedback,
- efekty już po 10 spotkaniach,
- sesje do 30 min (1x w tygodniu),
- metoda odporna na artefakty, dokładny pomiar bez zakłóceń (takich jak np. ruchy Pacjenta).

Badania metodą SPECT potwierdziły, że u osób z ADHD/ADD, ASD czy schizofrenii dochodzi do hipoperfuzji (obniżona cyrkulacja krwi w mózgu). Metoda HEG pozwala na zmianę tego stanu, co daje pacjentom nadzieję na lepszą przyszłość.

HEG Biofeedback wpływa na: koncentrację uwagi, selektywność, wielozadaniowość, kontrolę wykonawczą, pamięć roboczą, kontrolę emocji, poczucie tożsamości czy interakcje społeczne (empatia, zaufanie, poczucie winy).

HEG dla dzieci
HEG Biofeedback
HEG Kraków